LM Entreprenør har fått storkontrakt!

LM Entreprenør, som er et datterselskap i Lindal Gruppen, kunne denne uken kunngjøre at de har signert en kontrakt på over 90 millioner kroner med Nissedal kommune.

Lindal Gruppen, gjennom sitt datterselskap LM Entreprenør, vant konkurransen om oppføringen av Langmoen renseanlegg i Nissedal kommune. Kontrakten ble denne uken signert av Bernt Olav Mesel og Kjell-Rune Lindal.

Det nye renseanlegget, som vil være plassert på Langmoen i Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS (IATA) sør i Nissedal kommune, vil være en avgjørende komponent for rensing av kommunalt avløpsvann fra områdene Nissedal, Kyrkjebygdheia, Fjone, Treungen og Tjønnefoss/Haugsjåsund i Nissedal kommune, samt Gautefallheia, som strekker seg delvis inn i både Nissedal og Drangedal kommuner. Renseanlegget vil bli dimensjonert for 22 333 personenheter med mulighet for utvidelse til 32 000 personenheter i en framtidig maksimal ukesituasjon.

Jan Lindal, administrerende direktør i Lindal Gruppen, uttrykte sin glede over å ha vunnet denne betydelige kontrakten og uttalte: «Det er ekstra tilfredsstillende å være den valgte partneren denne gangen. LM Entreprenør har hatt en solid start i 2022 og en positiv omsetning i 2023, og vi ser at vi har truffet godt i markedet. Denne kontrakten er et bevis på vårt sterke fotavtrykk og vår forpliktelse til kvalitet.»

Arbeidet med leveransen til Nissedal kommune vil begynne allerede i oktober i år, med en planlagt ferdigstillelse i juni 2025. Driftsleder i LM Entreprenør, Bernt Olav Mesel, kommenterte: «Dette prosjektet er av stor betydning for oss, og vi er glade for å ha det i vår portefølje. Vi vil ikke umiddelbart trenge flere ansatte, men vi vil overvåke situasjonen nøye med tanke på andre prosjekter i løpet av våren.»

Jan Lindal understreket viktigheten av å tilpasse seg markedets behov og la til: «Selv om det er pessimisme i byggebransjen med konkurser, nedbemanninger og utsettelser av prosjekter, er det viktig å ha flere ben å stå på og evnen til å tilpasse seg. Vi har gjort strategiske tiltak for å møte markedet, og vi ser fremdeles et behov for boligbygging og rehabilitering. Å investere i ny teknologi og tilpasse produktene våre etter markedets krav er avgjørende for vår suksess. Å ha en bred produktportefølje som inkluderer offentlige bygg, næringsbygg, boliger og renovering er nøkkelen for oss.»

Om Lindal Gruppen:

Lindal Gruppen eies av Mester Lindal, Kamperhaug Invest og Fibergdalen Holding, og forventer en samlet omsetning på 250 millioner kroner i 2023. Gruppen har 85 ansatte.

Subscribe to get 15% discount