Lindal Gruppens historie

1987

Jan Lindal starter opp Lindal Hus på Vegårshei 1. mars.

1987

1989

Lindal Bygg og Trevare ser dagens lys, senere Ljøstad bygg, XL Bygg og senere Byggern på Vegårshei.

1989

1999

Oppstart Lindal Treindustri.

1999

2005

Lindal Eiendom stiftes for å drive med eiendomsutvikling.

2005

2006 - 2009

Knallharde tider. Prosjektet Labakken i Tvedestrand knekker nesten ryggen på Lindal Hus. Jan Lindal trer til side, og selskapet drives videre av nye eiere.

2006 - 2009

2010

Lindal Entreprenør startes av Jan Lindal. Lindal Entreprenør kjøper den tidligere entreprenørvirksomheten til Norsk Treindustri.

2010

2012

Lindal Treindustri omdøpt til Norsk Treindustri og går ut av Lindals eierskap.

Lindal Gruppen blir morselskap i konsernet.

Husfjell kjøper tomt på Akland av Risør kommune, for å bygge fabrikk og kontorer i Porsveien 2.

2012

2013

Et nytt Lindal Treindustri starter opp i ny fabrikk på Akland med elementproduksjon.

2013

2015

Husfjell kjøper tilbake deler av industriområdet på Ljøstad, Vegårshei, etter at Norsk Treindustri gikk konkurs.

Lindal Gruppen stifter Halvorsen Arkitekter, sammen med ansatte.

2015

2016

I april 2016 tar Jan Lindal initiativ til å starte Industrielt Trebyggeri.

2016

2017

Deler av Lindal Treindustri selges til EA Smith i Trondheim.

Ljøstad maskinutleie, slik vi kjenner det i dag, ble startet.

2017

2019

Lindal Entreprenør bytter navn til Lindal Hus.

Kamperhaug Invest kommer inn på eiersiden i Lindal Gruppen.

2019

2020

Resten av Lindal Treindustri solgt til EA Smith-selskapet heter i dag Lindal Treindustri (LSE).

Solgte Byggern på Vegårshei til EA Smith.

2020

2021

Husfjell kjøper resten av industriområdet på Ljøstad, Vegårshei.

Porsveien 23 stiftes og inngår avtale med Risør kommune om kjøp av 32 mål på Akland.

2021

2022

Lindal kjøper boet etter Mesel Entreprenør, og starter LM Entreprenør, og overtar bygget til Mesel på Hestmyr i Risør.

Lindal Modul blir stiftet for å produsere ferdige moduler og elementer.

Husfjell starter byggingen av Porsveien 6, som fullføres i 2023.

2022

2023

Lindal kjøper boet etter Teknobad, og starter Lindal Teknikk, og overtar bygget i Vennevannsveien 5 i Tvedestrand.

2023

2024

Lindal Modul, Lindal Teknikk og Halvorsen Arkitekter fusjoneres til Lindal Modul.

Husfjell og Porsveien 23 fusjoneres til Husfjell.

2024
Subscribe to get 15% discount